ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ.

ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΗΤΣΙΑΛΗ
Αρχιτέκτονας Μηχανικός Δ.Π.Θ.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΝΑΓΟΥ
Αρχιτέκτονας Εσωτερικών Χώρων, Τ.Ε.Ι. Αθήνας

ΧΑΡΙΣ ΤΡΟΥΣΑ
Οικονομικός Σύμβουλος, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΤΑΣΟΣ ΚΟΥΣΤΑΣ
Υπεύθυνος διαχείρισης γραφείου

ΜΑΡΙΑ ΠΗΓΗ
Γραμματειακή Υποστήριξη, Iόνιο Πανεπιστήμιο

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΕΛΕΑΝΑ ΤΣΟΥΚΙΑ
Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. – Interior Designer Domus Academy  Milan

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Σύμβουλος Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

100
PX